Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 6, pp 30–30 | Cite as

Gevallen vrouwen

  •   Petli
  • Arend van Dam
Belevenissen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Als verpleegkundige op een grote SEH zie ik al ellende genoeg. Privé loop ik dus met een grote boog om ongelukjes heen. Maar soms ontkom ik er niet aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •   Petli
    • 1
  • Arend van Dam
  1. 1.

Personalised recommendations