Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 6, pp 26–27 | Cite as

Bike-ambulance als nieuwe vorm van acute zorgeenheid

  • Ruben Verlangen
Verpleegtechnisch
  • 11 Downloads

Samenvatting

In Nederland zijn bij diverse ambulancediensten de laatste jaren rapid responders en/of acute zorgeenheden in de vorm van motoren en personenauto's ingezet om aanrijtijden terug te dringen. Bij de Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU) wordt nu een derde vorm van een acute zorgeenheid ingezet: de ‘bike ambu’. In dit artikel lichten we het project toe.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ruben Verlangen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations