Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 6, pp 3–3 | Cite as

Aanpassing richtlijn reanimeren

Korte berichten
  • 46 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) is op 1 oktober jl. gekomen met nieuwe criteria voor het starten of staken van een reanimatiepoging. Het beleid is niet veranderd, maar hulpverleners starten niet meer automatisch met reanimeren als direct een geldige niet-reanimerenwens zichtbaar is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations