Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 5, pp 5–5 | Cite as

VUmc zet wormen in tegen chronische darmontsteking

Korte berichten
  • 5 Downloads

Samenvatting

Gerd Bouma van de afdeling Maag-, darm- en leverziekten en universitair hoofddocent Irma van Die van de afdeling Moleculaire celbiologie en immunologie hebben ontdekt dat zweepwormen en hun eitjes in de darmen van patiënten met chronische darmontstekingen (IBD) een gunstige uitwerking op de ziekteverschijnselen kunnen hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations