Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Handalcohol oorzaak alarm koolmonoxide

Korte berichten

Samenvatting

Twaalf pasgeboren baby's die eind juli in het VU medisch centrum van de afdeling IC-neonatologie naar een andere afdeling werden overgeplaatst, zijn weer op hun oude plek terug. De baby's werden verplaatst toen op de afdeling het alarm van een CO-meter afging. Deze signaal-meter, gedragen door een ambulan-ceverpleegkundige, heeft als doel te waarschuwen in geval van te veel koolmonoxide in de lucht. Uit onderzoek bleek echter dat er van verhoogde koolmonoxidewaarden geen sprake is geweest. De CO-meter had gereageerd op de concentratie handalcohol in de omgevingslucht die door het tijdelijk wegvallen van de ventilatie verhoogd was.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations