Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 4, pp 24–26 | Cite as

IABP werkt niet foutloos

Signaleer foutieve instellingen van de intra-aortale ballonpomp (IABP)
  • Lex Tepaske
Verpleegtechnisch
  • 59 Downloads

Samenvatting

Tijdens het Topics in Intensive Care-congres in december 2007 gaf de auteur van dit artikel een workshop over foutieve instellingen van de intra-aortale ballonpomp (IABP). In dit artikel bespreekt hij nogmaals het belang van het adequaat en handmatig instellen van een IABP.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Lex Tepaske
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations