Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 4, pp 11–13 | Cite as

Slikken, een vak apart

  • Ursula Veld
Verpleegtechnisch
  • 493 Downloads

Samenvatting

Slikken en slikproblemen blijken op de IC een onderbelicht aandachtsgebied te zijn, bij zowel medici als verpleegkundigen. In de acute zorg heeft 33 procent van de patiënten en in de verpleeghuissector zelfs 66 procent van de patiënten latente (verborgen) en/of manifeste (waarneembare) slikstoornissen. In dit artikel wordt duidelijk waarom (ver)slikken grote en mogelijk fatale gevolgen kan hebben.

Literatuur

  1. 1.
    Kalf H, Rood B, Dicke H, Keeken P van. Slikstoornissen bij volwassenen. 2008. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ursula Veld
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations