Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 3, pp 6–9 | Cite as

The silent killer

  • Ronald Broek
Ketencasus
  • 46 Downloads

Samenvatting

In elk nummer van Critical Care vindt u een casus die de verschillende fases van een behandeling laat zien. Dit keer een patiënt die op advies van de consultatief verpleegkundige overgeplaatst wordt naar de IC in verband met een respiratoire insufficiëntie. Met alle gevolgen van dien…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ronald Broek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations