Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 3, pp 5–5 | Cite as

Meer scholing voor verpleegkundigen rond euthanasie

Korte berichten
  • 65 Downloads

Samenvatting

Het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is dat er betere scholing, voorlichting en informatie voor artsen en voor het grote publiek moet komen. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) mist in dit standpunt de aandacht voor scholing van verpleegkundigen. De vereniging wijst op de grote rol die verpleegkundigen spelen bij de zorg rondom het levenseinde en euthanasie van patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations