Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 2, pp 16–19 | Cite as

“Kom vlug, mijn man ziet helemaal blauw…”

  • Thijs Gras
Verpleegtechnisch
  • 20 Downloads

Samenvatting

In Critical Care nummer 3 van 2007 is aandacht besteed aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in Gelderland. In dit nummer komt de praktische kant van het meldkamerwerk aan bod. We kijken mee op de MKA Amsterdam en omstreken en zien waar de centralist mee geconfronteerd wordt, wat hij om zich heen ziet, hoe een melding binnenkomt, welke instructie hij aan een melder geeft en wat er allemaal bij een melding komt kijken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Thijs Gras
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations