Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Kort

Korte berichten

Samenvatting

Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat de mortaliteit bij patiënten met acute pancreatitis die behandeld werden met probiotica, bijna een derde groter is dan de groep die het middel niet toegediend kreeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations