Advertisement

Critical care

, Volume 5, Issue 1, pp 20–21 | Cite as

“U gaat naar een ander ziekenhuis”

  • Erwin. J. O. Kompanje
Ethiek

Samenvatting

Een 64-jarige heer De Goede is twee weken geleden op de IC level III) van een academisch ziekenhuis opgenomen met een respiratoire insuffi ciëntie en sepsis na een ernstige pneumonie. Hoewel mechanische beademing in het begin moeizaam ging en de koorts lang hoog is gebleven, gaat dat nu redelijk. De infectieparameters zijn nu acceptabel, hij is bezig met het ontwennen van de beademing en niet meer afhankelijk van vasoactieve medicatie. Hij produceert nog wel veel bronchiaal slijm en moet daarom regelmatig uitgezogen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Erwin. J. O. Kompanje
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations