Advertisement

Directieve therapie

, Volume 28, Issue 4, pp 273–275 | Cite as

Over moord en zelfmoord bij ezels

  • Kees Hoogduin
Artikelen
  • 32 Downloads

Keywords

Public Health Playing Possum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Samenvatting

Leenaarts (2008) beschrijft in De Telegraaf een probleem dat zich heeft voorgedaan bij ezels in Soedan. Wat is het geval? Aldaar gestationeerde Indiase militairen is het opgevallen dat ezels die slecht behandeld worden, zelfmoord zouden plegen. De militairen melden twee incidenten, waarbij ezels ‘de dood verkozen boven hun miserabel bestaan’. Wij citeren:

Referenties

  1. Fenwick, D.C. (1969). The downer cow syndrome. Australian Veterinary Journal, 45, 184–188.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Hoogduin, C.A.L. (2007). Psychologische interventies bij conversiestoornissen. Amsterdam: Boom.Google Scholar
  3. Leenaars, J. (2008). Suïcidale ezeltjes. De Telegraaf, 24 februari.Google Scholar
  4. Roelofs, K., Spinhoven, Ph., Sandijck, P., Moene, F.C., & Hoogduin, C.A.L. (2005). The impact of early trauma and recent life-events on symptom severity in patients with conversion disorder. Journal of Nervous and Mental Diseases, 193, 508–514.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations