Advertisement

Directieve therapie

, Volume 28, Issue 2, pp 155–158 | Cite as

Behandeling van verslaving zoals het zou moeten

Behandeling van verslaving zoals het zou moeten
  • Wencke de Wildt
Recensie
  • 414 Downloads

Keywords

Bekend Zijn Wetenschappelijk Onderzoek 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Samenvatting

Alcohol- en drugsverslaving zijn niet de meest populaire stoornissen, althans niet voor de gemiddelde huisarts of doorsneebehandelaar in de GGz. Hoewel stoornissen in het gebruik van een middel in de top-3 staan van de prevalentielijstjes (Vollebergh et al., 2003), weten veel professionals niet wat ze ermee aan moeten. Patiënten zijn ‘niet gemotiveerd’, verslaving is toch niet ‘echt te behandelen’, en vaak wordt stiekem gehoopt dat het middelengebruik vanzelf naar de achtergrond verdwijnt als andere aanwezige stoornissen of problemen succesvol worden behandeld. Maar daarin gaat gelukkig nu voorgoed verandering komen. Tenminste, als massaal het boek Alcohol- en drugsverslaving: een gids voor effectief bewezen behandelingen wordt gelezen.

Referenties

  1. Vollebergh, W.A.M., Graaf, R. de, Have, M. ten, Schoemaker, C.G., Dorsselaer. S. van, Spijker, J., & Beekman, A.T.F. (2003). Psychische stoornissen in Nederland: Overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos-Instituut.Google Scholar
  2. Miller, W.R., & Wilbourne, P.L. (2002). Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction, 97, 265–277.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Marissen, M., & Franken, I. (2006). Heeft Cue Exposure Therapie verslaafden eigenlijk wel iets te bieden? Averechtse effecten bij een gerandomiseerde studie naar CET bij heroïneverslaving. Directieve Therapie, 26, 215–228.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations