Advertisement

Directieve therapie

, Volume 28, Issue 1, pp 5–19 | Cite as

Tweede pilotstudie naar Rationele Rehabilitatie bij patiënten met een verslaving

 • Martin Appelo
 • Kees Bieger
Artikelen

Samenvatting

Rationele Rehabilitatie (RR) is een kortdurende cognitieve gedragstherapie waarmee patiënten meer controle over hun klachten kunnen ontwikkelen. De effecten zijn aangetoond bij patiënten met vooral chronische klachten, maar nog niet bij patiënten met verslavingsproblematiek. Dit artikel beschrijft een tweede pilotstudie naar het effect van RR bij deze doelgroep. De resultaten laten zien dat patiënten die de behandeling afmaken, meer autonomie en regie en minder klachten ervaren. Tot op het moment van follow-up is er geen sprake van terugval in verslaving. Omdat het hier om een selecte groep van gemotiveerde patiënten ging en de studie een ongecontroleerd karakter had, kunnen harde uitspraken over dit op zich positieve resultaat pas worden gedaan wanneer hetzelfde blijkt uit een gecontroleerde vervolgstudie.

Keywords

Addiction Severity Index Mate Waarin Gemiddelde Leeftijd 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Referenties

 1. Appelo, M. (2005). De positieve Uitkomsten Lijst (PUL). Handleiding. Nijmegen: Cure & Care Tests.Google Scholar
 2. Appelo, M.T. (1999). Rationele Rehabilitatie: een pilotstudie. Gedragstherapie, 32(1), 57–67.Google Scholar
 3. Appelo, M.T. (2007). Rationele Rehabilitatie: de ontwikkeling van psychische draagkracht. In: A.H. Schene, F. Boer, J.P.C. Jaspers, B. Sabbe, & J. van Weeghel (red.). Jaarboek voor de psychiatrie en psychotherapie 2007-2008 (pp. 235–244). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Appelo, M. & Lange, A. (2007). Meten van klachten en veerkracht in vierentwintig vragen. Dth, 27(3), 197–204.Google Scholar
 5. Blanken, P., Hendriks, V.M., Pozzi, G., Tempesta, E., Hartgers, C., Koeter, M., Fahrner, E. Gsellhofer, B., Küfner, H., Kokkevai, A., & Uchtenhagen, A. (1994). European Addiction Severity Index (EuropASI). Handleiding voor de training en afname van EuropASI vraaggesprekken. EuropASI Working Group.Google Scholar
 6. Blauw, M., Kornet, A., & Vloed, R. van der (2005). Jaarverslag Verslavingszorg Noord-Nederland. Groningen: VNN.Google Scholar
 7. Brewin, C.R. (2006). Understanding cognitive behaviour therapy: A retrieval competition account. Behaviour Research and Therapy, 44, 765–784.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Carroll, K.M., & Onken, L.S. (2005). Behavioral Therapies for Drug Abuse. American Journal of Psychiatry, 162(8), 1452–1460.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Hartel, C.R. & Glantz, M.D. (1999). The treatment of drug abuse: Changing the paths. Washington: American Psychological Association.Google Scholar
 10. Jansen, A. & Havermans, R. (2006). Over het nut van de manipulatiecheck, cue exposure en placebo psychotherapie. Dth, 264), 340–347.CrossRefGoogle Scholar
 11. Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
 12. Lang, P.J. (1985). The cognitive psychophysiology of emotion: fear and anxiety. In: A.H. Tuma & J.D. Maser (eds.). Anxiety and the anxiety disorders (pp. 131–171). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 13. Lang, P.J. (1988). Fear, anxiety and panic: context, cognition and visceral arousal. In: S. Rachman & J.D. Maser (eds.). Panic: psychological perspectives (pp. 219–237). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.Google Scholar
 14. Lange, A. & Appelo, M.T. (2007). De Korte Klachten Lijst (KKL). Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 15. Marlatt, G.A. & Gordon, J.R. (eds.) (1985). Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. New York: Guilford.Google Scholar
 16. McGahan, P.L., Griffith, J.A., Parenthe, R., & McLellan, A.T. (1986). Addiction Severity Index: Composite Scores Manual. Philadelphia: The University of Pennsylvania / Veterans Administration Center for Studies of Addiction.Google Scholar
 17. Trompenaars, F.J., Masthof, E.D., Heck, G.L. van, Hodiamont, P.P.G., & Vries, J. de (2005). Content validity, construct validity, and reliability of the WHOQOL-Bref in a population of Dutch adult psychiatric outpatients. Quality of Life Research, 14(1), 151–160.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Veen, D.C. van der, Appelo, M.T., Berretty, E., Voogd, N. de, & Trägg, J. (2003). Rationele Rehabilitatie bij verschillende doelgroepen: meer draagkracht of minder draaglast? Dth, 23(2), 177–191.CrossRefGoogle Scholar
 19. Veen, D.C. van der, Appelo, M.T., Bouman, T., & Schaap, C. (2005). Het effect van Rationele Rehabilitatie op draagkracht, draaglast en zorgconsumptie. Gedragstherapie, 38(1), 17–34.Google Scholar
 20. Vons, W., Riper, H., & Anzion, P (2005). Jaarverslag Trimbos-instituut. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 21. Vries, J. de, & Heck, G.L. van (1996). Nederlandse WHOQoL-Bref. Groningen: Vakgroep Psychologie.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations