Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 7, pp 48–54 | Cite as

Sekseverschillen in urine-incontinentie bij zelfstandig wonende ouderen

 • T. A. M. Teunissen
Artikel

Samenvatting

Negenentwintig procent van de zelfstandig wonende vrouwen van 60 jaar en ouder en 9% van de mannen verliest ten minste tweemaal per maand ongewild urine. Onder vrouwen komt gemengde incontinentie het meest voor, onder mannen urge-incontinentie. Van zowel de mannen als de vrouwen zoekt de helft hulp voor het ongewilde urineverlies, ondanks het feit dat de incontinentie bij mannen meestal minder ernstig is. Redenen om hulp te zoeken zijn bij vrouwen veelal de duur van de incontinentie, de aanwezigheid van andere urogenitale klachten en de ernst van de incontinentie. Bij mannen gaat het vooral om de impact op het dagelijks leven. De meeste mannen en vrouwen die géén hulp zoeken, vinden de incontinentie niet erg genoeg of menen (ten onrechte) dat er toch niets aan gedaan kan worden of dat het bij de leeftijd hoort.

Mannen met incontinentie ervaren met name meer hinder op emotioneel en sociaal gebied en voelen zich beperkt in het reizen, vrouwen ervaren meer hinder bij fysieke inspanning. Mannen ervaren ‘controleverlies’ door urine-incontinentie, vrouwen vinden met name de vereiste voorzorgsmaatregelen lastig.

Keywords

urine-incontinentie hulpzoekgedrag ouderen 

Literatuur

 1. 1.
  Teunissen D. Urinary incontinence in the elderly in general practice [dissertation]. Nijmegen: Radboud Universiteit, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Valk M. Urinary incontinence in psychogeriatric nursing home patients: Concepts, causes and prevalence. A literature overview [dissertation]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1999.Google Scholar
 3. 3.
  Jitapunkul S, Khovidhunkit W. Urinary incontinence in Thai elderly living in Klong Toey slum. J Med Assoc Thai 1998;81:160-8.Google Scholar
 4. 4.
  Kok AL, Voorhorst FJ, Burger CW, Houten P van, Kenemans P, Janssens J. Urinary and faecal incontinence in community-residing elderly women. Age Ageing 1992;21:211-5.Google Scholar
 5. 5.
  Maggi S, Minicuci N, Langlois J, Pavan M, Enzi G, Crepaldi G. Prevalence rate of urinary incontinence in community-dwelling elderly individuals: The Veneto study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M14-8.Google Scholar
 6. 6.
  Nygaard IE, Lemke JH. Urinary incontinence in rural older women: Prevalence, incidence and remission. J Am Geriatr Soc 1996;44:1049-54.Google Scholar
 7. 7.
  Teunissen,TAM, Bosch WJHM van den, Hoogen HJM van den, Lagro-Janssen ALM. Prevalentie van incontinentie voor urine en ontlasting bij zelfstandig wonende ouderen in Nijmegen, januari 1999-juli 2001. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150;2430-4.Google Scholar
 8. 8.
  Lagro-Janssen T, Noordenbos G. Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN, 1997.Google Scholar
 9. 9.
  Teunissen TAM, Weel C van, Lagro-Janssen ALM. Urine-incontinentie bij zelfstandig wonende ouderen: Wie zoekt er hulp bij de huisarts. Huisarts Wet 2007;50:4-10.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Corney RH. Sex differences in general practice attendance and help seeking for minor illness. Psychosom Res 1990;34:525-34.Google Scholar
 11. 11.
  Tudiver F, Talbot Y. Why don’t men seek help? Family physicians perspectives on help-seeking behaviour in men. J Fam Pract 1999;48:47-52.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Roter DL, Hall JA, Aoki Y. Physician gender effects in medical communication: A meta-analytic review. JAMA 2002;288:756-74.Google Scholar
 13. 13.
  Talbot LA, Cox M. Differences in coping strategies among community-residing older adults with functional urinary continence, dysfunctional urinary continence and actual urinary incontinence. Ostomy Wound Manage 1995;41:30-2, 34-7.Google Scholar
 14. 14.
  Mansfield AK, Addis ME, Mahalik JR. Why won’t he go to the doctor? The psychology of men’s help seeking. Int J Men’s Health 2003;2:93-110.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Lagro-Janssen T. Urinary incontinence in women and the effects on their lives. Scand J Prim Health Care 1992;10:211-6.Google Scholar
 16. 16.
  Teunissen TAM, Lagro-Janssen ALM. Urinary incontinence in community dwelling elderly: Are there sex differences in help seeking behaviour? Scand J Prim Health Care 2004;22(4):2009-16.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • T. A. M. Teunissen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations