Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 5, pp 43–47 | Cite as

Het elektronisch farmaceutisch voorschrift

 • T. Putzeys
 • M. Nyssen
 • L. Baert
Artikelen
 • 58 Downloads

Samenvatting

Deze bijdrage beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de implementatie van een elektronisch farmaceutisch voorschrift (EPP) in België, gebaseerd op een theoretisch kader ontwikkeld in 2002 en 2003 en verder uitgewerkt in 2007-2008, en gebruikmakend van de functionaliteiten van het eHealth platform van het Belgische Ministerie van Volksgezondheid. Het EPP moet de tot op heden gevolgde procedure van het papieren voorschrift gaan vervangen. Na een technische analyse en een ‘stakeholdersanalyse’ volgt de beschrijving van de overgang van het papieren voorschrift naar het elektronische voorschrift.

Keywords

elektronisch farmaceutisch voorschrift farmacotherapie meldsystemen voor geneesmiddelen geneesmiddelenbewaking 

Literatuur

 1. 1.
  Article 29 Data Protection Working Party, Working document on the processing of personal data relating to health in electronic health records (EHR). Brussels: European Commission, 2007. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_en.pdf, geraadpleegd juli 2008.
 2. 2.
  Stroetmann KA, Jones T, Dobrev A, Stroetmann VN. eHealth is Worth it, The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. http://www.ehealth-impact.org/download/documents/ehealthimpactsept2006.pdf, geraadpleegd juli 2008.
 3. 3.
  ICT in Dutch healthcare: An international perspective. Den Haag: Ministerie of Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2006, http://www.minvws.nl/en/reports/ibe/2006/ict-in-dutch-health-care-an-international-perspective.asp, geraadpleegd juli 2008.
 4. 4.
  Stroetmann KA, Dobrev A, Lilischkis S, Stroetmann V. eHealth priorities and strategies in European countries, eHealth ERA report, march 2007. Brussel: Europese Commissie, 2007. http://www.ehealthnews.eu/content/view/508/62/, geraadpleegd juli 2008.
 5. 5.
  Öhlund S-E. ePrescribing implementation in Sweden, Kalmar (Sweden): WM-data, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Vandenberghe A. Kmehr-Bis support site (KMEHR specifications). Charleroi: CHU de Charleroi, 2002 (updated 2007). http://www.chu-charleroi.be/kmehr/htm/kmehr.htm, geraadpleegd juli 2008.
 7. 7.
  European standardisation of health informatics: Results of the mandated work by CEN-TC-251”. z.p.: CEN-TC-251 Secretariat, 2001.Google Scholar
 8. 8.
  Het geneesmiddelenvoorschrift. Brussel: RIZIV-INAMI, 2007. http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/pharmacists/papers/prescriptions/index.htm, geraadpleegd juli 2008.
 9. 9.
  Beun JG, Jansen P, Bakker A, Branger P. Zorg Identificatie/Identification Santé (ZIS), vooronderzoek voorbereiding implementatie Zorg Identificatie nummer (ZIN). Een analyse van aspecten die spelen bij implementatie van het persoonsgebonden nummer in de zorg. z.p. 2002.Google Scholar
 10. 10.
  The Electronic Medical Prescription (EMP). English web report of the original theoretical EMP study http://minf.vub.ac.be/%7Emarc/rapemvnewe/
 11. 11.
  Theilgaard J. Message implementation guide for prescription, version 1.0, 21.03.97, for the CoCo project. Denmark: Medcom. 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • T. Putzeys
  • 1
 • M. Nyssen
  • 1
 • L. Baert
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations