Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 3, pp 45–49 | Cite as

Schildkliercarcinoom

Schildkliercarcinoom
 • T. P. Links
 • T. T. H. Phan
Artikelen
 • 97 Downloads

Samenvatting

Schildkliercarcinoom is een zeldzame aandoening, die echter in een groot aantal centra behandeld wordt. In 2007 heeft het CBO een landelijke richtlijn gepubliceerd voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met gedifferentieerd (niet-medullair) schildkliercarcinoom. De richtlijn adviseert behandeling in een ziekenhuis, door een multidisciplinair team bestaande uit een internist/endocrinoloog, chirurg, patholoog, nucleair geneeskundige, radioloog, radiotherapeut, klinisch chemicus en gespecialiseerd verpleegkundige. Essentieel is een adequate (eerste) chirurgische behandeling, die moet plaatsvinden door een in de schildklierchirurgie ervaren chirurg. Reoperaties van de hals dienen te worden uitgevoerd in een gespecialiseerd centrum.

Patiënten met een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom dienen altijd naar een gespecialiseerd centrum te worden verwezen.

Keywords

schildkliercarcinoom schildkliernodus toxisch adenoom thyreoïdectomie 

Literatuur

 1. 1.
  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Landelijke richtlijn schildkliercarcinoom. Utrecht: CBO, 2007. http://www.cbo.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • T. P. Links
  • 1
 • T. T. H. Phan
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations