Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 3, pp 20–23 | Cite as

Subklinische hypothyreoïdie, behandelen of niet?

Subklinische hypothyreoïdie, behandelen of niet?
 • H. Schers
Artikelen
 • 61 Downloads

Samenvatting

Subklinische hypothyreoïdie is een biochemische diagnose. Deze wordt gesteld als de concentratie thyroïdstimulerend hormoon (TSH) in het serum verhoogd is, terwijl tegelijkertijd de concentratie vrij thyroxine (FT4), het schildklierhormoon, normaal blijft. Als het FT4 niet normaal maar verlaagd is, dan is er per definitie sprake van ‘gewone’ hypothyreoïdie. Ook deze diagnose wordt dus alleen op biochemische gronden gesteld. De aanpak van ‘echte’ hypothyreoïdie is tamelijk onomstreden, die van subklinische hypothyreoïdie daarentegen staat ter discussie. In dit hoofdstuk passeren de argumenten pro en contra de revue en wordt uitgelegd waarom subklinische hypothyreoïdie in de huisartsenpraktijk in principe niet behandeld zou moeten worden.

Keywords

subklinische hypothyreoïdie TSH NHG-Standaard substitutietherapie 

Literatuur

 1. 1.
  Wessels P, Rijswijk E van, Boer AM, Lieshout J van. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: Eerste herziening. Huisarts Wet 2006;49:361-73.Google Scholar
 2. 2.
  Nederlandsche Internisten Vereeniging. Richtlijn schildklierfunctiestoornissen. Utrecht: NIV, 2007. http://www.internisten.nl/home/richtlijnen
 3. 3.
  Surks MI, Ortiz E, Daniels GH, Sawin CT, Col NF, Cobin RH, et al. Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management. JAMA 2004;291:228-38.Google Scholar
 4. 4.
  Villar HC, Saconato H, Valente O, Atallah AN. Thyroid hormone replacement for subclinical hypothyroidism. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD003419.Google Scholar
 5. 5.
  Casey BM, Dashe JS, Wells CE, McIntire DD, Byrd W, Leveno KJ, et al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. Obstet Gynecol 2005;105:239-45.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • H. Schers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations