Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 2, pp 5–6 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel

Samenvatting

Wij huisartsen brengen naar schatting tachtig procent van onze tijd in de spreekkamer pratend door, misschien nog wel meer. Er vallen weinig stiltes. We concentreren ons erop de juiste vragen – c.q. de goede diagnose – te stellen en adequate voorlichting te geven, en dat alles in tien minuten. Een haast onmogelijke opgave. Toch zijn wij er best goed in. In deze Bijblijven vindt u communicatietips, om de puntjes op de i te zetten en het vak weer een gouden randje te geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations