Advertisement

Stimulus

, Volume 24, Issue 3, pp 126–132 | Cite as

Manipulaties en mobilisaties bij schouderklachten

 • Gert Bergman
 • Jan Winters
 • Klaas Groenier
 • Jan Pool
 • Betty Meyboom-de Jong
 • Klaas Postema
 • Geert van der Heijden
Capita selecta
 • 72 Downloads

Abstract

De NHG-Standaard onderkent de mogelijkheid dat schouderklachten veroorzaakt worden door functiestoornissen van de schoudergordel. De bewijslast dat manuele therapie een effectieve behandeling is voor deze functiestoornissen is nog beperkt. Door middel van een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd de effectiviteit van manuele therapie onderzocht als aanvulling op de behandeling conform de NHG-standaard. Patiënten waren in behandeling voor schouderklachten en een functiestoornis van de schoudergordel. Negenenzeventig patiënten werden toegewezen aan manipulaties en mobilisaties van de schoudergordel in aanvulling op huisartsbehandeling conform de Standaard Schouderklachten en 71 aan alleen de huisartsbehandeling. De manuele therapie bestond alleen uit manipulatie en mobilisatietechnieken van de schoudergordel (max. 6 behandelingen in 12 weken). Er waren vier effectmetingen gepland in een periode van een jaar.

Na twaalf weken werd wel een significant verschil gevonden in het herstelpercentage, ernst van de belangrijkste klacht en schouderpijn. In de follow-upperiode bleef het herstelpercentage hoger bij degenen die met manuele therapie behandeld waren. Een significant verschil werd aangetoond in het ervaren herstelpercentage na 52 weken en de ernst van de belangrijkste klacht was significant lager na 26 en 52 weken. Concluderend, manuele therapie van functiestoornissen van de schoudergordel, aanvullend op de behandeling conform de NHG-standaard, bespoedigt het herstel van schouderklachten en zorgt voor een blijvende reductie van de symptomen van schouderklachten.

Literatuur

 1. Bergman GJ, Winters JC, Heijden GJ van der, Postema K, Meyboom-de Jong B. Groningen Manipulation Study. The effect of manipulation of the structures of the shoulder girdle as additional treatment for symptom relief and for prevention of chronicity or recurrence of shoulder symptoms. Design of a randomized controlled trial within a comprehensive prognostic cohort study. J Manipulative Physiol Ther 2002;25:543-9.Google Scholar
 2. Bergman GJD, Winters JC, Groenier KH, Pool JJM, Meyboom-de Jong B, Postema K e.a. Manipulative therapy in addition to usual medical care for patients with shoulder pain and dysfunction. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;141:432-9.Google Scholar
 3. Beurskens AJ, Vet HC de, Koke AJ, Lindeman E, Heijden GJ van der, Regtop W e.a. A patient-specific approach for measuring functional status in low back pain. J Manipulative Physiol Ther 1999;22:144-8.Google Scholar
 4. Brooks R. EuroQol: the current state of play. Health Policy 1996;37:53-72.Google Scholar
 5. Heijden GJ van der, Leffers P, Bouter LM. Shoulder disability questionnaire. Design and responsiveness of a functional status measure. J Clin Epidemiol 2000;53:29-38.Google Scholar
 6. Norlander S, Aste-Norlander U, Nordgren B, Sahlstedt B. Mobility in the cervico-thoracic motion segment: an indicative factor of musculo-skeletal– neck-shoulder pain. Scand J Rehabil Med 1996;28:183-92.Google Scholar
 7. Norlander S, Gustavsson BA, Lindell J, Nordgren B. Reduced mobility in the cervico-thoracic motion segment – a risk factor for musculoskeletal neck-shoulder pain: a two-year prospective follow-up study. Scand J Rehabil Med 1997;29:167-74.Google Scholar
 8. Norlander S, Nordgren B. Clinical symptoms related to musculoskeletal neck-shoulder pain and mobility in the cervico-thoracic spine. Scand J Rehabil Med 1998;30:243-51.Google Scholar
 9. Picavet HS, Gils HW van, Schouten JS. Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking: prevalenties, consequenties en risicogroepen. RIVM Report No. 266807002, 2000.Google Scholar
 10. Sobel JS, Winters JC, Arendzen JH, Groenier K, Meyboom-de Jong B. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1995;38:342-7.Google Scholar
 11. Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, Arendzen JH, Meyboom-de Jong B. Kenmerken van schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 2002;39:169-73.Google Scholar
 12. Stenvers JD, Overbeek WJ. Bestaat bij de frozen shoulder toch ook een benige beperking? Ned Tijdschr Geneeskd 1978;122(30):1081-7.Google Scholar
 13. Windt DA van der, Koes BW, Boeke AJ, Deville W, Jong BA de, Bouter LM. Shoulder disorders in general practice: prognostic indicators of outcome. Br J Gen Pract 1996;46:519-23.Google Scholar
 14. Windt DA van der, Koes BW, Jong BA de, Bouter LM. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics, and management. Ann Rheum Dis 1995;54:959-64.Google Scholar
 15. Winters JC, Jong AC de, Windt DAWM van der, Jonquiere M, Winter AF de, Heijden GJMG van der e.a. NHG-Standaard Schouderklachten (versie 1999). Huisarts Wet 1999a;42:222-31.Google Scholar
 16. Winters JC, Jorritsma W, Groenier KH, Sobel JS, Meyboom-de Jong B, Arendzen HJ. Treatment of shoulder complaints in general practice: long term results of a randomised, single blind study comparing physiotherapy, manipulation, and corticosteroid injection. BMJ 1999b;318:1395-6.Google Scholar
 17. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, Arendzen HJ, Meyboom-de Jong B. Comparison of physiotherapy, manipulation, and corticosteroid injection for treating shoulder complaints in general practice: randomised, single blind study. BMJ 1997;314:1320-5.Google Scholar
 18. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, Arendzen JH, Meyboom-de Jong B. The long-term course of shoulder complaints: a prospective study in general practice. Rheumatology 1999c;38:160-3.Google Scholar
 19. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, Arendzen JH, Meyboom-de Jong B. A shoulder pain score: a comprehensive questionnaire for assessing pain in patients with shoulder complaints. Scand J Rehabil Med 1996;28:163-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Gert Bergman
  • 1
 • Jan Winters
 • Klaas Groenier
 • Jan Pool
 • Betty Meyboom-de Jong
 • Klaas Postema
 • Geert van der Heijden
 1. 1.

Personalised recommendations