Advertisement

Stimulus

, Volume 23, Issue 1, pp 23–30 | Cite as

Welke eisen stellen cognitief-gedragsgeoriënteerde principes aan graded activity?

 • M. J. Geilen
Klinische vraag
 • 417 Downloads

Samenvatting

Aanleiding voor dit artikel is de constatering dat veel behandelaars die te maken krijgen met patiënten met chronische pijn ten onrechte in de veronderstelling verkeren dat hun aanpak is gebaseerd op cognitief-gedragsgeoriënteerde principes. Graded activity verschilt in een aantal opzichten duidelijk van oefentherapie. De oefentherapie is veelal gebaseerd op de uitgangspunten

Literatuur

 1. Balm MFK. Gezond bewegen kun je leren. Gedragsverandering door ergo-, fysio-, en oefentherapeuten.Utrecht: Lemna, 2000.Google Scholar
 2. Beurskens AJHM, Köke AJA, Vet HCW de. Een patiëntspecifieke benadering bij het meten. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2001;III (6):165-7Google Scholar
 3. Fordyce WE. Behavioural methods for chronic pain and illness. St. Louis: Mosby, 1976.Google Scholar
 4. Fordyce WE, Fowler RS, Lehman JF, e.a. Operant conditioning in the treatment of chronic pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1973;54:399-408.Google Scholar
 5. Jamison RN, Virts KL. The influence of family support on chronic pain. Behaviour Research and Therapy 1990;28:283-7.Google Scholar
 6. Jensen MP. Enhancing motivation to change in pain treatment. In: DC Turk, R Melzack. Handbook of pain assessment. New York: Guilford press, 1992.Google Scholar
 7. Lindström I, Öhlund C, Eek C, e.a. The effect of graded activity on patients with subacute low back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Physical Therapy 1992;72:279-93.Google Scholar
 8. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: A new theory. Science 1965;150:971-9.Google Scholar
 9. Tulder MW van, Ostelo RWJG, Vlaeyen JWS, e.a. Behavioral treatment for chronic low back pain: A sytematic review within the framework of the Cochrane Back Review Group. Spine 2001;26:270-81.Google Scholar
 10. Vlaeyen JWS, Heuts PHTG. Gedragsgeoriënteerde behandelingsstrategieen bij rugpijn. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar
 11. Vlaeyen JWS, Kole-Snijders A, Eek H van. Chronische pijn en revalidatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996.Google Scholar
 12. Vlaeyen JWS, Kole-Snijders A, Eek H van. Chronische pijn en het drie factoren model van emoties. Pijninformatorium 1992; PS1000:1-29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • M. J. Geilen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations