Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 3, pp 217–220 | Cite as

Metingen van het uithoudingsvermogen bij patiënten met chronische lage-rugpijn

  • Mary Moffroid
  • Sheila Reed
Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Mensen met chronische lage-rugpijn klagen over spiervermoeidheid en gebrek aan uithoudingsvermogen, maar er zijn geen standaardmanieren om het uithoudingsvermogen binnen deze groep te meten. De doelstellingen van het onderhavige onderzoek waren het onderzoeken van drie metingen van het uithoudingsvermogen; het bepalen hoe deze maten zich ten opzichte van elkaar verhouden en het

chronische lage-rugpijn lage-rugpijn M. biceps femoris chronische pijn rugpijn Sörensen test spiervermoeidheid uithoudingsvermogen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Mary Moffroid
    • 1
  • Sheila Reed
  1. 1.

Personalised recommendations