Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 3, pp 195–197 | Cite as

Oefenprogramma voor oudere mensen: effect op evenwicht, kracht, neuromusculaire controle en reactietijd

  • Stephen R. Lord
  • Sally Castell
Article
  • 34 Downloads

Samenvatting

Ter verbetering van evenwicht, kracht en coördinatie bij oudere mensen wordt regelmatig oefening aanbevolen. In dit onderzoek werden bij 44 personen met een leeftijd van 50 tot 75 jaar (gemiddeld 62,4 jaren) de quadricepskracht, reactietijd, neuromusculaire controle en lichaamszwaaibeweging bepaald. Dit gebeurde twee keer voor de aanvang van een oefen-programma van tien weken en na afloop van dat programma nog eens bij veertig personen (vier vielen af). Het gemiddelde aantal oefenlessen dat voor de veertig opnieuw geteste proefpersonen werd verzorgd was 16,2 (spreiding 11 tot 19).

aërobicsprogramma voor ouderen ouderen oefentherapie oefentherapie ouderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Stephen R. Lord
    • 1
  • Sally Castell
  1. 1.

Personalised recommendations