Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 3, pp 151–151 | Cite as

Het ligamentum flavum bij hernia nuclei pulposi en spinale stenose: morfologie met behulp van de licht/elektronenmicroscoop

  • F. Postacchini
  • S. Gumina
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Ligamenta flava, verkregen van negen patiënten met hernia nuclei pulposi en tien patiënten met lumbale stenose werden bestudeerd op histologisch, histochemisch en ultrastructureel niveau. Lumbale ligamenta flava die waren verwijderd bij zes wegens thoracolumbale fracturen geopereerde patiënten werden als controlemateriaal gebruikt.

hernia nuclei pulposi (hnp) ligamentum flavum spinale stenose 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • F. Postacchini
    • 1
  • S. Gumina
  1. 1.

Personalised recommendations