Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 2, pp 80–82 | Cite as

Ouderen met val-risico: de rol van spierzwakte

  • Janet M. Simpson
Article
  • 100 Downloads

Samenvatting

Bij mensen boven de 65 jaar is vallen vaak oorzaak van letsel. Vijfenvijftig procent van de dodelijke ongelukken bij deze leeftijdsgroep heeft in feite met vallen te maken (handboek ‘Health of the Nation’ DoH, 1993). Fysiotherapeuten, en vooral de in ouderen-revalidatie gespecialiseerden onder hen, zullen vaak in aanraking komen met mensen met evenwichtsproblemen en val-risico. Naar schatting een derde van de verwezen geriatrische patiënten heeft val-risico, onafhankelijk van de verwijsreden. Vallen blijkt dus een algemeen probleem. Niettemin is het moeilijk in de fysiotherapeutische literatuur bijzonderheden te vinden over methoden om dit val-risico bij ouderen te beperken.

beenspieren ouderen ouderen beperkingen ouderen ouderen spierversterking ouderen spierzwakte vallen ouderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Janet M. Simpson
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations