Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 1, pp 45–46 | Cite as

Pijn in de schouder en mate van bewegingsuitslag bij top-waterpolospelers

  • Jacqueline Elliott
Article
  • 13 Downloads

Samenvatting

Van waterpolo wordt gezegd dat het een van de hardste sporten is. Men moet goed kunnen zwemmen, de sport vereist kracht, beweeglijkheid, uithoudingsvermogen, balvaardigheid, tactisch inzicht en teamgeest.

armbeweging schouderpijn pijn schouder spierbalans schouderpijn waterpolo schouderpijn zwemmen schouderpijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Jacqueline Elliott
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations