Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 1, pp 40–40 | Cite as

Passief bewegen: doseringseffecten op gewrichtsstijfheid, spiermassa, botdichtheid en lokale zwelling

  • James S. Gebhard
  • J. Michael Kabo
  • Roy A. Meals
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Er is dieronderzoek gedaan naar de effecten van passief bewegen op gewrichtsstijfheid, spiermassa en lokale zwelling na een intra-articulaire blessure. Bij dertig volwassen Nieuwzeelandse witte konijnen werden applicaties aan de achterpoten aangebracht voor ofwel passief bewegen ofwel

botdichtheid dieronderzoek gewrichtsstijfheid passief bewegen zwelling 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • James S. Gebhard
    • 1
  • J. Michael Kabo
  • Roy A. Meals
  1. 1.

Personalised recommendations