Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

Het effect van elektrische stimulatie op de lumbale paraspinale musculatuur

  • Mark T. McQuain
Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

In dit onderzoek is het effect gemeten van gekoppelde dubbelzijdige elektrische stimulatie op de contractiekracht van de lumbale paraspinale musculatuur en op de mineraalwaarden van de lumbale wervelkolom. Het onderzoek werd willekeurig, enkelblind uitgevoerd, bij proefpersonen in zittende positie. Proefpersonen waren veertig gezonde vrouwen die nog niet in de menopauze waren. Zij waren allen tussen de 35 en 45 jaar oud en hadden een fysiologisch normale oestrogeenspiegel. Bij de experimentele groep werden de onderste lumbale gedeelten van de paraspinale musculatuur gedurende 30 minuten elektrisch gestimuleerd, tweemaal per dag. De isometrische contractiekracht van de lumbale paraspinale musculatuur were bepaald met een geijkte dynamometer aan het begin van het experiment en na drie, zes, negen en twaalf maanden.

lumbale wervelkolom (lwk) spinale musculatuur spinale musculatuur 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Mark T. McQuain
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations