Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 3, pp 194–195 | Cite as

Myelomeningokèle: een overzicht van de orthopedische aspecten bij 206 patiënten

  • Michael Swank
  • Luciano Dias
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Er is in het verleden een aanzienlijke discussie geweest ten aanzien van de behandeling patiënten met spina bifida. Niet alleen in relatie tot herstel van de aandoening, maar ook ten aanzien van de correctie van orthopedische deformiteiten en looptraining. Het beleid van het multidisciplinaire

myelomeningokèle kinderen orthopedie spina bifida zitbalans kinderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Michael Swank
    • 1
  • Luciano Dias
  1. 1.

Personalised recommendations