Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 3, pp 172–173 | Cite as

Gevolgen van abdominale incisies op de vroege motorische ontwikkeling bij baby's met enterocolitis necroticans,

  • Neal P. Simon
  • Nancy R. Brady
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Enterocolitis necroticans is de meest voorkomende levensbedreigende maag-darm aandoening bij te vroeg geboren baby's. Terwijl veel van deze baby's reageren op medicamenteuze behandeling, is bij 40 tot 50 procent van de gevallen oriënterende laparotomie noodzakelijk.

motorishe ontwikkeling baby buikoperatie baby baby chirurgie enterocolitis necroticans kinderen maag-darmaandoening baby motorische ontwikkeling 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Neal P. Simon
    • 1
  • Nancy R. Brady
  1. 1.

Personalised recommendations