Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 2, pp 91–94 | Cite as

Een biomechanische analyse van manipulatietechnieken aan de wervelkolom

Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

Er worden definities gegeven van blokkering, mobilisering en manipulatie van de intervertebrale gewrichten. De richting van de manipulatie-impuls wordt geanalyseerd bij flexie-extensie, lateroflexie en rotatie. Enkele voorbeelden van manipulatie worden geanalyseerd. De klinische relevantie is de verbetering van de manipulatietechniek en van de beschrijving van onderwijsdoeleinden.

wervelkolom biomechanica cervicale wervelkolom facetgewritch wervelkolom manipulatie wervelkolom mobilisering thoracale wervelkolom 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • J. Roex
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations