Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 1, pp 71–72 | Cite as

Belasting van de onderste extremiteit tijdens lopen bij gedeeltelijke onderdompeling

  • R. A. Harrison
  • M. Hillman
  • S. Bulstrode
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het loopbad wordt gewoonlijk gebruikt bij de revalidatie van het lopen, in het bijzonder tijdens de eerste fasen van de revalidatie, wanneer het ter wille van het herstelproces van belang is dat er slechts gedeeltelijke gewichtsbelasting plaatsvindt. Door de opwaartse druk van het water zal het effectieve gewicht van een zich gedeeltelijk onder water bevindende proefpersoon evenredig

lopen onderdompeling lopen ravalidatie water revalidatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • R. A. Harrison
    • 1
  • M. Hillman
  • S. Bulstrode
  1. 1.

Personalised recommendations