Advertisement

Stimulus

, Volume 11, Issue 4, pp 234–238 | Cite as

De neuromusculaire functie bij postpoliopatiënten: follow-up na een jaar

  • James C. Agre
  • Arthur A. Rodriquez
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Veel postpoliopatiënten klagen over toenemend verlies van kracht, arbeidscapaciteit, uithoudingsvermogen, en vermogen tot herstel na vermociende activiteiten. Deze variabelen werden in het begin en na een jaar gemeten bij de quadricepsmusculatuur van 28 symptomatische

musculus quadriceps postpolio neuromusculaire functie neuromusculaire functie polio variantieanalyse (anova) vermoeidheid 

Literatuur

  1. Neuromuscular function in polio survivors at one-year follow-up [Archives of Physical Medicine & Rehabilittion 1991;7 2:7–10]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • James C. Agre
    • 1
  • Arthur A. Rodriquez
  1. 1.

Personalised recommendations