Advertisement

Stimulus

, Volume 11, Issue 3, pp 130–130 | Cite as

Ontwikkelingsneurologische bevindingen, groei en gezondheid bij in leven gebleven kinderen met een extreem laag geboortegewicht: hoe snel kan een prognose worden gemaakt?

  • J. Astbury
  • A. A. Orgill
Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een groep in leven gebleven kinderen met een extreem laag geboortegewicht (elgg < 1000 g), geboren tussen 1 januari 1979 en 31 december 1981, werd prospectief onderzocht op een (op vroegtijdige geboorte gecorrigeerde) leeftijd van één, twee en vijf jaar. Van 110 kinderen bleven er 57 in leven; 53 kinderen waren na vijf jaar nog steeds in leven. De diagnoses cerebrale parese, blindheid, doofheid en ontwikkelingsvertraging vertoonden per leeftijd waarop werd onderzocht aanzienlijke fluctuaties.

geboortegewicht kinderen neurologie ontwikkeling pasgeborenen 

Literatuur

  1. Neurodevelopmental outcome, growth and health of extremely low-birthweight survivors: How soon can we tell? [Developmental Medicine and Child Neurology 1990;32:582–90]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • J. Astbury
    • 1
  • A. A. Orgill
  1. 1.

Personalised recommendations