Advertisement

Stimulus

, Volume 11, Issue 2, pp 90–106 | Cite as

Een visie op de myotatische reflexen en ontwikkeling van de motorische beheersing en het looppatroon bij baby's en kinderen: een opmerkelijke bevinding

  • Barbara M. Myklebust
Article
  • 95 Downloads

Samenvatting

Hoewel het mechanisme van de fasische myotatische (of ‘rek’)reflex algemeen bekend is, blijft de rol die deze reflex speelt bij het looppatroon van volwassenen speculatief. Het aanleren en ontwikkelen van motorische vaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de myotatische reflex vereist verdergaande studie bij zowel gezonde als neurologisch gehandicapte kinderen.

baby's bewegingsstoornis elektromyogafie kinderen houdingscontrole kinderen looppatroon motorische ontwikkeling myotatische reflex motorische ontwikkeling myotatische reflex pasgeborenen peestapreflex reciproke inhibitie myotatische reflex spasticiteit spierrekken tappen myotatische reflex volwassenen 

Literatuur

  1. A review of myotatic reflexes and the development of motor control and gait in infants and children: a special communication [Physical Therapy 1990;70:188–203]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Barbara M. Myklebust
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations