Advertisement

Stimulus

, Volume 11, Issue 1, pp 5–7 | Cite as

De relaxatiemethode ’ Integratie van een ontspanningsmethode, lichaamsbeleving en psychoanalyse

  • med. Hartmut Amft
Article
  • 39 Downloads

Samenvatting

De door de Franse psychoanalyticus M. Sapir ontwikkelde relaxatiemethode, door J. J. Prévost theoretisch en praktisch geïntroduceerd tijdens een gastcollege, blijkt een originele combinatie te zijn van heterosuggestieve ontspanning (hypnose), fysiek gerichte handelingen en psychoanalyse. In dit artikel wordt de eerste Duitstalige presentatie van deze relaxatiemethode besproken. Vergelijkingen worden gemaakt met de autogene training.

Relaxatiemethoden worden in Frankrijk als therapie onderwezen aan bijscholingscursussen voor artsen-psychologen en psychomotorisch-therapeuten. In Duitsland werken de beperkende bepalingen van de wettelijk voorgeschreven ziekenzorgprocedures remmend op het uittesten en verder ontwikkelen van dergelijke gecombineerde, respectievelijk integrerende behandelingen.

hypnose lichaamsbeleving ontspanning psychoanalyse relaxatiemethode 

Literatuur

  1. Die Relaxationsmethode ’ Eine Integration von Entspannungsverfahren, Körperleben und Psychoanalyse [Motorik 1990; 13:115–8]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • med. Hartmut Amft
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations