Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 4, pp 221–223 | Cite as

Orthopedisch schoeisel en inlegzooltjes als behandelmethode voor een flexibele platvoet bij kinderen

  • D. R. Wenger
  • D. Mauldin
Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

De auteurs verrichtten prospectief onderzoek om te bepalen of een flexibele platvoet bij kinderen door behandeling beïnvloed kan worden. Honderdnegenentwintig kinderen die verwezen waren door kinderartsen, en die voldeden aan de radiologische criteria voor de diagnose platvoet, werden willekeurig verdeeld over vier groepen. Groep I, de controlegroep; groep II, behandeling door orthopedisch schoeisel; groep III, behandeling met een hielorthese volgens Helfet; en groep IV, behandeling met een plastic steunzool.

orthopedisch schoeisel platvoet orthopedisch schoeisel 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • D. R. Wenger
    • 1
  • D. Mauldin
  1. 1.

Personalised recommendations