Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 3, pp 164–166 | Cite as

De relatieve effecten van bronchiale drainage en oefening voor de klinische zorgverlening aan patiënten met cystic fibrosis

  • Frank J. Cerny
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Ademhalingsfysiotherapie ’ waaronder bronchiaaltoilet-technieken bestaande uit houdingsdrainage, percussie en vibratie van de borst, maximale expiratie en hoesten ’ is een standaard onderdeel van de behandeling van kinderen met cystic fibrosis (cf).

oefentherapie sputumevacuatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • Frank J. Cerny
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations