Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 3, pp 144–146 | Cite as

Meting van de verplaatsbaarheid van vloeistof

Een methode ter bestudering van de effecten van luchtdruk-compressiebehandeling bij lymfoedeem na mastectomie
  • M. Mridha
  • S. Ödman
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker. Hierbij moet vaak chirurgisch worden ingegrepen. Na zo'n ingreep en ook bij stralingstherapie, waarbij drainerende lymfenoduli worden beschadigd, treedt vaak als complicatie oedeem van de arm op. Dit wordt als volgt verklaard.

lmfdrainage lymfoedeem mastectomie oedeem 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • M. Mridha
    • 1
  • S. Ödman
  1. 1.

Personalised recommendations