Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 1, pp 30–33 | Cite as

Betrouwbaarheid van een klinische indeling van rigiditeit

  • I. R. van Dillen
  • K. E. Roach
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

De doelstellingen van dit onderzoek waren

1. het beschrijven van een klinische indeling van rigiditeit en een onderzoeksprotocol voor het gebruik bij patiënten met de ziekte van Parkinson, en

2. het onderzoeken van de betrouwbaarheid van deze schaalverdeling bij gebruik door verschillende personen.

ziekte van Parkinson meting rigiditeit 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • I. R. van Dillen
    • 1
  • K. E. Roach
  1. 1.

Personalised recommendations