Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 1, pp 16–18 | Cite as

Het gebruik van een met de hand bediende krachtmeter voor de beoordeling van spasticiteit in een klinische omgeving: een etrouwbaarheidsonderzoek

  • F. Malouin
Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De betrouwbaarheid (bij gebruik door een persoon en door verschillende personen) van krachtmetingen met een myometer tijdens het passief rekken van spastische elleboogflexoren (ef) en plantaire flexoren (pf) bij een lege (lbf) en een hoge bewegingsfrequentie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • F. Malouin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations