Advertisement

Stimulus

, Volume 9, Issue 4, pp 185–185 | Cite as

Klinisch onderzoek van functiestoornissen van enkel en voet 2

  • Lisa M. Giallonardo
Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek van patiënten met functiestoornissen van voet en enkel dient systematisch te worden aangepakt. Als basis voor de procedure dient een probleem-georiënteerd registratiesysteem. Via subjectieve gegevens worden de gevoelens beschreven van de patiënt met betrekking tot het probleem en de na te streven behandeldoelen. Objectieve informatie omvat diverse gebieden, waaronder een gedetailleerde ziektegeschiedenis, gewoontehouding, weke-delenstructuren, functionele mogelijkheden, spier/skeletstelsel en het circulatoire en neuromusculaire systeem.

functiestoornissen enkel functiestoornissen voet 

Literatuur

  1. Clinical evaluation of foot and ankle dysfunction [Physical Therapy 1988; 68: 1850–6]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1990

Authors and Affiliations

  • Lisa M. Giallonardo
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations