Advertisement

Stimulus

, Volume 9, Issue 3, pp 122–125 | Cite as

Het diagnostisch onderzoek en de uitgangspunten voor een Bobath-behandeling bij een vijfjarig kind met een spastische hemiparese

  • K. Bernard
Article
  • 33 Downloads

Samenvatting

Mijn visie op het diagnostisch onderzoek en de Bobath-therapie bij een vijfjarig kind met een spastische hemiparese wil ik hier uiteenzetten.

Bobath-therapie kind cerebrale stoornis kinderen diagnostiek kind hemiparese kinderen kind spasticiteit Bobath therapie 

Literatuur

  1. Befundaufnahme und Behandlungsansätze nach dem Bobath-Konzept bei einem Kind mit spastischer Hemiparese (5 Jahre) [Krankengymnastik 1987;39:379–84]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1990

Authors and Affiliations

  • K. Bernard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations