Advertisement

Verslaving

, Volume 3, Issue 3, pp 114–116 | Cite as

Na de verslaving

  • Peter Barendsen
Casuïstiek
  • 206 Downloads

Samenvatting

In een themanummer over betekenisgeving mag het perspectief van de ervaringsdeskundige niet ontbreken. In deze bijdrage vertelt Peter Barendsen hoe zijn leven na een langdurige verslaving weer betekenis kreeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations