Advertisement

Verslaving

, Volume 3, Issue 2, pp 57–58 | Cite as

Module Nazorg

Richtlijnen en protocollen
  • 261 Downloads

Abstract

Deze rubriek informeert over richtlijnen en protocollen die zijn ontwikkeld door het landelijke project Resultaten Scoren. In bijzondere gevallen kunnen ook elders ontwikkelde protocollen of richtlijnen worden samengevat. De rubriek staat onder redactie van drs. Wim Buisman, onder andere werkzaam als secretaris van de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling in de verslavingszorg bij GGZ Nederland.

Literatuur

  1. Wildt, W.A.J.M. de (2005). Nazorg na deeltijd en klinische behandeling; ontwikkelcentrum kwaliteit en innovatie van zorg; project Resultaten Scoren. Amersfoort: GGZ Nederland.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations