Advertisement

Verslaving

, Volume 3, Issue 1, pp 38–39 | Cite as

Trendinformatie over verslaving

  • Suzan Oudejans
Websitebesprekingen

Samenvatting

De alarmerende berichten over het alcoholgebruik in Nederland nemen toe, met name over alcoholgebruik onder jongeren. Steeds vaker belanden in het weekend zeer jonge tieners met een alcoholvergiftiging op de kinderafdeling van het ziekenhuis, de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol worden massaal genegeerd en de term ‘breezersletje’ is inmiddels opgenomen in de Nederlandse Van Dale. Allemaal zeer verontrustend, maar in hoeverre is dit echt een trend en hoe zit het met het gebruik van andere middelen? Is die trend internationaal of vormt de Nederlandse tiener een uitzondering? In deze bijdrage daarom aandacht voor twee websites met daarop nationale en Europese trendinformatie over alcohol en druggebruik.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations