Advertisement

Verslaving

, Volume 2, Issue 4, pp 169–171 | Cite as

Detoxificeren van aan alcohol verslaafde ouderen

  • Dick van Etten
Casuïstiek

Samenvatting

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is 3,4% van de mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder zware drinker, en drinkt 7,8% drie of meer glazen per dag. In 2003 is Altrecht GGZ te Utrecht samen met Centrum Maliebaan (de Utrechtse verslavingszorg) een project gestart om deze doelgroep van de nodige zorg te voorzien. Bij ouderen spelen immers psychiatrische en somatische problemen, waarvoor de verslavingzorg niet goed is toegerust. Zo heeft alcoholgebruik invloed op de werking van medicijnen die deze patiënten vaak gebruiken, en moet bij ouderen medicatie lager gedoseerd worden. Ontgifting bij ouderen geschiedt dan ook bij voorkeur klinisch.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations