Advertisement

Verslaving

, Volume 2, Issue 3, pp 117–119 | Cite as

Ingezonden

Meer armen, minder hulp
  • Igor van Laere
Artikelen
  • 60 Downloads

Samenvatting

Met de kop ‘Minder armen, niet meer’ lijkt opinieblad Elsevier (Wynia, 2005) de telling van de Armoedemonitor te relativeren. Deze telling gaat over inkomen, meer dan over mens en probleem, waarmee budget en hulp ongericht blijven stromen. Lijkt me ongezond. Wat zou de kop zijn wanneer de resultaten van een sociaal-medische monitor zouden worden gepubliceerd, ‘Meer armen, minder hulp’?

Literatuur

  1. Jehoel-Gijsbers, G. (2004). Sociale uitsluiting in Nederland (SCP-publicatie 2004/17). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
  2. Laere, I.R.A.L. van, & Wit, M.A.S. de (2005). Dakloos na huisuitzetting. Amsterdam: GG&GD/MGGZ-EDG.Google Scholar
  3. Vrooman, C., Soede, A., Dirven, H.-J., & Trimp, R. (2005). Armoedemonitor 2005 (SCP-publicatie 2005/16). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
  4. Wynia, S. (2005). Minder armen, niet meer. Voedselbanken en hulp van kerken ten spijt: percentage ‘armen’ in Nederland wordt niet groter, maar kleiner. Zelfs onder de ‘armste’ groep: de allochtonen. Elsevier, 10 december, 22-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations