Advertisement

Verslaving

, Volume 2, Issue 3, pp 88–88 | Cite as

Redactioneel

  • Gerard M. Schippers
Artikel
  • 7 Downloads

Samenvatting

We constateerden het al eerder: in Nederland liep in de vorige eeuw het onderzoek naar verslaving achter ten opzichte van andere Europese landen en Amerika. Dat is nu echt verleden tijd. Met reeksen proefschriften, talrijke (internationale) artikelen én twee nieuwbenoemde hoogleraren (in Nijmegen) kan van een achterstand niet meer gesproken worden. Een niet onbelangrijke rol is daarbij gespeeld door ZonMw, die de tweede stroom onderzoeksgeld van de overheid beheert. Nadat vorig jaar een zesjarig programma (voor ca. 20 miljoen gulden) werd afgesloten, gaat eind van dit jaar een volgend meerjarig programma van start met opnieuw een ruime geldpot: 13 miljoen euro! Ter gelegenheid van de overgang liet ZonMw een fraaie serie studies verschijnen met de ‘state of the art’ van het wereldwijde verslavingsonderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Gerard M. Schippers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations